Vergoedingen 2021

> Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen voor psychotherapie per zorgverzekeraar


Op basis van de mij bekende informatie kom je afhankelijk van je aanvullende verzekering in aanmerking voor de vermelde vergoedingen als je bij mij in therapie bent. Het is prettig te weten dat deze kosten niet eerst in mindering van je eigen risico worden gebracht. Dus bij aanvang van de therapie wordt je onmiddellijk vergoed. De vergoeding is vrijwel altijd een deel van de sessie kosten.

Onderstaand de algemene tekst zoals die op de website van de NAP vermeld staat. Voor alle duidelijkheid ik ben zowel aangesloten bij de NAP, de NVAGT en de RBCZ.

Hoewel psychotherapie ook vanuit de basisverzekering, via de basis GGZ, kan worden vergoed, wordt er op deze pagina alleen ingegaan op vergoedingen vanuit aanvullende pakketten met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen. Therapeuten en psychosociale hulpverleners die worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering hebben over het algemeen geen BIG-registratie. Therapeuten die aan een hoge kwaliteitsstandaard voldoen, beschikken wel over het keurmerk ECP (European Certificate of Psychotherapy). Dit keurmerk en/of aansluiting bij een erkende beroepsvereniging biedt in ieder geval de garantie dat de cliënt te maken heeft met een professional. Dat betekent echter niet per definitie dat therapeuten/psychologen zonder een ECP niet professioneel zijn of geen hoge kwaliteit leveren.

Vergoeding en voorwaarden vanuit de aanvullende zorgverzekering
Het voordeel van vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is dat het eigen risico niet wordt belast en dat er geen verwijzing van de huisarts nodig is. Er zijn wel een aantal voorwaarden die belangrijk zijn, wil de cliënt voor vergoeding in aanmerking komen.

1. Allereerst moet de therapeut/hulpverlener zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Een aantal beroepsverenigingen komen hiervoor in aanmerking, waaronder:

  • De NGVH ofwel de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Psychotherapie. Deze beroepsvereniging is tevens aangesloten bij de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie). Alle therapeuten die lid zijn van de NGVH zijn tevens geregistreerd bij de NAP of bij de koepelorganisatie RBCZ.
  • Daarnaast is er de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). Dit zijn therapeuten met een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor voor de lichamelijke, emotionele, mentale, maar de spirituele dimensie van de cliënt. Alle therapeuten die lid zijn van de VIT zijn tevens geregistreerd bij de NAP of bij de koepelorganisatie RBCZ.
  • Verder is er de NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie). Van alle leden binnen deze vereniging zijn er ongeveer 200 die geregistreerd staan bij de NAP en daarmee ook voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard en het keurmerk ECP.

2. Zorgverzekeraars binnen de VGZ-verzekeringsgroep (De Goudse, IZA, IZZ, VGZ en Univé, Promovendum, National Academic en ZEKUR) stellen de aanvullende voorwaarde dat de therapeut staat vermeld in de zorggids of zorgzoeker van de betreffende verzekeraar. Voor vermelding in deze gids zijn enkele voorwaarden van toepassing, zoals een accreditatie voor psychosociale basiskennis of een geldig ECP.

Belangrijke informatie
Het is over het algemeen verstandig om contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar omtrent de vergoeding, voordat men begint aan een therapie. De zorgverzekeraars hieronder erkennen de NGVH of VIT. Wanneer je in aanmerking wil komen voor de vergoeding van Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, kun je bij jouw zorgverzekeraar informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.


>Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen voor psychotherapie per zorgverzekeraar

Share This