PTSS

In de DSMIV staat de bron van een PTSS als volgt omschreven:

De betrokkene is blootgesteld aan een traumatische ervaring waarbij beide van de volgende van toepassing zijn:

  1. Betrokkene heeft ondervonden, is getuige geweest van of werd geconfronteerd met één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van betrokkene of anderen.
  2. Tot de reacties van betrokkene behoorde intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

ptssMijn ervaring heeft mij geleerd dat het slechts zelden voorkomt dat mensen een PTSS krijgen als gevolg van een “act of god” Dat wil zeggen een natuurramp, iets waar we als mensen eigenlijk weinig tot niets aan kunnen doen. De gevolgen van een ramp, zeker als die gepaard gaat met heftige beelden van vele slachtoffers kunnen wel degelijk tot een PTSS leiden.

Tot nu toe heb ik alleen maar mensen in mijn praktijk mogen begeleiden die of slachtoffer waren van seksueel of ander lichamelijk geweld of gedurende langere tijd onder grote mentale en of psychische druk hebben moeten doorleven. Oorlogsveteranen vormen daar voor mij een aparte categorie en daar heb ik ook een apart stuk van deze website aan gewijd.

Seksueel geweld, zeker als die door een vertrouwd persoon wordt gepleegd, als men zelf nog jong is, komt vaak pas op latere leeftijd naar boven. Men is bang niet geloofd te worden, zeker als de dader die gevierde docent(e), die charmante geestelijke verzorger of dat populaire familielid of man/vrouw uit de nabije kennissenkring. Vaak wordt het slachtoffer ook bedreigd door de dader met mogelijke consequenties voor de naaste familieleden.

Wat ook kan gebeuren, is dat men zichzelf afsluit (dissocieert en de daden soms jarenlang beschouwd als “er bij horend”.

Dat laatste is vaak ook het geval in werk situaties. Financiele afhankelijkheid kan daar een belangrijke factor bij zijn. Men verdraagt het gepest worden of andere vormen van intimidatie soms heel lang.

Het last krijgen van een PTSS kan natuurlijk vrijwel onmiddellijk na een gebeurtenis optreden, maar vaak komt het pas jaren later naar boven.

Wanneer je merkt dat je je herkent in bovenstaande, neem dan contact met mij op. Zeker ook als het misbruik door een geestelijk verzorger betreft. Als lid van het KSGV heb ik mij in deze specifieke vorm van misbruik extra verdiept.

Tel. 06 439 05 873. E-mail info@praktijkvoorpsychotherapie.nl

PTSS

Share This