Personalia Gerard van Knijff

Gezins- relatie- en individueel psychologisch hulpverlener. Zo noem ik mij het liefst. Op grond waarvan kun je hieronder lezen.

Geboren in 1954, Relatie- en gezinstherapeut , coach en docent. Op 1 september 2016 ben ik gestart met de Masteropleiding Contextueel Hulpverlener aan de Christelijke Hogeschool Ede om mijn deskundigheid verder te verbreden en verdiepen. Door de langdurige revalidatie na een ongeval in 2018 is die opleiding nog niet afgerond. Dat hoop ik in 2021 alsnog te doen. Mijn praktijk voor psychotherapie heb ik sinds 1998 en ben gediplomeerd Gestalttherapeut en ECP (European Certificate for Psychotherapy) houder, Maaike is mijn levensgezellin en ik ben vader van 3 kinderen en opa van een kleindochter.

Na mijn opleiding H.T.S. werktuigbouwkunde heb ik ruim 22 jaar bij Shell in binnen en buitenland gewerkt in de advisering en marketing van brandstoffen en smeermiddelen voor industrie, scheepvaart en transport. Kortom ik ken ook die kant van de maatschappij. Na aanvang in 1996 met mijn opleiding als Gestalttherapeut ben ik in 1998 met mijn praktijk gestart. Naast mijn praktijk ben ik vervolgens werkzaam geweest in het onderwijs: enkele jaren als docent omgangskunde voor verpleegkundigen en verzorgende aan het ROC Da Vinci in Dordrecht, vervolgens enkele jaren als docent aan de HBO opleiding psychologie in Dordrecht.  In 2007 adjunct-directeur techniek en vanaf 2014 tot 1 maart 2020 3 dagen per week werkzaam als docent werktuigbouwkunde aan het Techniek College. Met ingang van 1 maart 2020 ben ik fulltime werkzaam als therapeut en hoop dat nog vele jaren voort te kunnen zetten.

Ik ben dus begonnen als Gestalttherapeut wat ik sinds september 2016 aanvul met de Contextuele Therapie benadering. Los van mijn opleiding wil ik benadrukken dat er in mijn therapeutische gesprekken vooral ook veel ruimte is voor gepaste lichtheid, relativering en humor. Ik huldig het motto dat het verschil tussen succes en falen bestaat uit 1 keer extra opstaan. Dus niet al te dramatisch blijven steken in de laatste keer falen, hoe pijnlijk dat ook geweest mogen zijn. In mijn werken met koppels word ik  de laatste jaren geïnspireerd door Esther Perel.  Natuurlijk ken ik haar boeken en was aanwezig bij de presentatie van haar boek Liefde in verhouding in Amsterdam. In 2017 was ik deelnemer aan een tweedaagse training door haar en in  juli 2018 heb ik met haar een supervisiedag gehad. Beide in Antwerpen aan de School voor Relatietherapie. In 10 november 2018 en 2019 was ik deelnemer aan de door Esther Perel georganiseerde congressen in New York. In januari 2020 was ik deelnemer aan de door Esther Perel gegeven studiedag in Haarlem voor systeemtherapeuten.  Daarnaast maak ik ook gebruik van wat ik geleerd heb in de EFT (Emotional Focussed Therapy) benadering van Sue Johnson, de narratieve benadering, familieopstellingen heb ik geleerd bij Lies Geertsen, schematherapie, systeem therapie etc. etc. Er zijn vele benaderingswijzen in therapieland en dat aantal zal de komende jaren ongetwijfeld nog verder toenemen. Naar mijn mening zijn er veel meer overeenstemmingen dan verschillen tussen al die therapeutische stromingen. Het helpt echter wel om verschillende invalshoeken te hebben waarmee je aan het werk kunt gaan.

Gestalttherapie
Gestalttherapie is een directe, procesmatige en praktische vorm van psychotherapie. Hier-en-nu contact maken met jezelf, de therapeut en de omgeving staat daarin centraal. Het van origine Duitse woord ‘Gestalt’ betekent in het Duits ‘gedaante’ of ‘zinvol geheel’. In de context van Gestalttherapie wordt hier gerefereerd naar het totaalbeeld van de mens die meer ervaart dan zijn gevoelens, gedachten en vaardigheden alleen. Een cliënt met psychische klachten ervaart ‘zichzelf’ op een bepaalde manier. Dit is een belangrijk gegeven binnen de Gestalttherapie, want de klachten komen voort uit blokkades binnen het geheel.

Het is aan de Gestalttherapeut om de cliënt te helpen zodat hij/zij zelf de blokkades kan opheffen zodat er weer ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken kan de Gestalttherapeut verschillende technieken en methodes toepassen, zoals ‘self awareness’. Vaak hebben de gebruikte technieken en oefeningen een experimenteel karakter. Samen met de patiënt gaat de Gestalttherapeut op onderzoek uit: hoe ervaar je het probleem/de klacht, welke betekenis heeft het in je leven en hoe ga je er zelf mee om. De cliënt leert ervaringen en gevoelens op de juiste manier te beleven en te verwerken waardoor de blokkades kunnen worden opgeheven.

Contextuele therapie

Zie voor een beschrijving van de contextuele benadering mijn artikel op deze website. Waar Gestalttherapie zich vooral op het hier en nu richt, kijkt de Contextuele benadering vooral over de generaties heen. Hoe iemand zich ervaart, blijkt in belangrijke mate beïnvloedt te worden door patronen uit eerdere generaties. Dit geeft op een andere wijze inzicht in het eigen functioneren, die ik zeer waardevol voor mijn cliënten vind. De opleiding Contextueel Hulpverlener leert mij om vanuit de 4 invalshoeken feiten, psychologie, transacties en relationele ethiek te kijken naar de geschiedenis en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. De opleiding vind ik verrijkend in mijn werken met mensen die mijn begeleiding zoeken.

Share This