Kindertherapie met paarden

Kindertherapie met paarden: Werken met (jonge) kinderen dient op een geheel andere wijze te worden gedaan dan met jong volwassenen en ouderen. Met tekenen, muziek, poppen is het voor veel kinderen mogelijk om tot uiting te brengen wat er in hun leven speelt. Toch voelen ze altijd haarfijn aan dat de tekening e.a. niet alleen maar voor het plezier zijn. Ook wordt de dynamiek van een kind in aanwezigheid stevig beïnvloed. Op het moment dat kinderen, alleen, in een groep of met familie met paard(en) in aanraking zijn, wordt het gedrag volkomen natuurlijk. Of een kind nu zelf gepest wordt, een pester is, slachtoffer van andere vormen van geweld, adhd gedrag etc. vertoont, het paard of de paarden reageren daar geheel natuurlijk op, zonder enige vorm van bijbedoeling en/of beïnvloeding

Dus heeft u vragen over uw eigen kind(eren) of u wilt als leerkracht met groepen kinderen werken aan bijvoorbeeld pestproblematiek, dan biedt het werken met paarden heel veel mogelijkheden. Zonder dat kinderen zich gestigmatiseerd voelen.

Als u meer informatie wilt hebben bel me dan op 078 674 5107 of stuur een email info@praktijkvoorpsychotherapie.nl


Share This