Gezinstherapie

Onder druk van de coronatijd waar er als ouders en of verzorgers veel meer van je gevraagd wordt, kan het lastig zijn om als (eventueel nieuw samengesteld)  gezin de harmonie te bewaren. Veel problemen in gezinnen blijken hun wortels te hebben in de persoonlijke ervaringen en kwetsuren in het oudergezin. Dat kan variëren van onverschilligheid, vluchten in werk, mishandeling, misbruik van middelen als alcohol of andere drugs, incest etc. Verder  kunnen (schoon)ouders (zie column) ook een negatieve invloed hebben op het gezinsleven. Naast zaken als ziekte, rouw, ontrouw van een partner, een nieuw samengesteld gezin, financiële problemen, echtscheiding etc. etc. Met name met de contextuele therapie aanpak wordt dat  zichtbaar en bespreekbaar  gemaakt. Dan ontstaat er ruimte om beter met elkaar in het gezin om te gaan. Uiteindelijk willen we toch allemaal onze kinderen een blije en gelukkige start in het leven geven vanuit een goed en liefdevol gezinsleven.

Gezinstherapiesessies zijn altijd minimaal 1 1/2 uur. Na afloop van elke sessie ontvangt het gezin een verslag.

Kosten overdag € 98,50 per uur, ‘s avonds € 143,- per uur. Bel (078 674 51 07) of mail info@praktijkvoorpsychotherapie.nl mij voor het maken van een afspraak. Grimaldihof 14 3329 BA Dordrecht

Share This