Behandelovereenkomst

Beste L.s.

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet Wkggz van kracht geworden. Dat betekent o.a. dat je als zorgverlener de wettelijke plicht hebt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en dat je lid bent van een erkende klachtencommissie. Daarnaast zijn er richtlijnen over je informatieplicht en de inhoud van de behandelovereenkomst. Daarom hebben we voor de oplossing gekozen om alle relevante en verplichte informatie in onderstaande behandelovereenkomst op te nemen.

Behandelovereenkomst

Therapeut: Gerard van Knijff

Praktijk voor psychotherapie.

Grimaldihof 14

3329 BA Dordrecht

KvK 24476350

NAP-code NAP-577

NVAGT lid

RBCZ-code 901016R

AGB-code 94 05 9828

Praktijk code AGB 94 059218

Naam cliënt:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Email:

Datum van de overeenkomst:

 • Als therapeut ben ik gehouden aan de RBCZ-, NAP- en NVAGT-beroepscodes.
 • Als therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • Als therapeut dien ik de cliënt te informeren als tijdens de therapie gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden 5 jaar bewaard na opnamedatum.
 • De cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens of na de therapie bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:
  • Huisarts:wel/geen toestemming
  • Specialist:wel/geen toestemming
  • Ouders:wel/geen toestemming
  • Collega-therapeutenwel/geen toestemming

Afspraken therapie

 • Gezien de vertrouwelijke sfeer stel ik voor om elkaar tijdens de sessies met de voornaam en met jij en jou aan te spreken..
 • Tijdens de eerste sessies maken wij een contract met elkaar over wat je wilt bereiken met de therapie. Vervolgens evalueren we regelmatig wat je voor jezelf hebt bereikt.
 • Besluit je om met de therapie te stoppen, dan vraag ik je om dat tenminste 1 zitting van tevoren aan te kondigen, zodat we wederzijds tot een goede afronding kunnen komen. Ook goed afscheid kunnen nemen, is soms een hele kunst.
 • Mocht je een partner, gezin of familie hebben, dan kan het voorkomen dat er behoefte ontstaat om samen met je partner, gezin of familie aan een thema te werken. Dat is altijd mogelijk. Bij relatietherapie is het ook mogelijk om een individuele afspraak met beide of met een therapeut te maken. Afhankelijk van jullie wensen van dat moment kan de inhoud van die sessie wel of niet met de ander gedeeld worden.
 • Van elke sessie ontvang je minimaal 1 dag voor de volgende sessie een verslag per email.
 • Mede ingegeven door de Coronatijd bied ik ook de mogelijkheid voor een zoom, wandel en/of golfsessie.

Tarieven per 1 januari 2021

 • Overdag van 09.00 – 17.00 uur  € 99,50 per uur
 • Avondtarief 19.30 – 22.00 uur.€ 125,00 per uur
 • Weekendtarief € 130,00 per uur
 • Individuele therapie is BTW vrij. Relatie- en gezinstherapie therapie, coaching, re-integratie en teambuilding zijn BTW plichtig.
 • Sessies duren minimaal 1 uur. Elke 15 minuten langer wordt in rekening gebracht.
 • Sessies mogen minimaal 24 uur van tevoren worden geannuleerd.
 • Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een sessieduur van minimaal 1 uur en inclusief supervisie, intervisie, het schrijven van het sessieverslag, waarvan je altijd een kopie via e-mail of post kunt ontvangen, eventueel overleg met huisarts en alle andere normale administratieve werkzaamheden. Verder wordt er minimaal een half uur tijd tussen de verschillende sessies gepland, opdat het afronden van een sessie niet door de secondewijzer wordt gedirigeerd. Tevens biedt dat voldoende ruimte voor de voorbereiding op een volgende sessie.
 • De kosten van de therapie dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek bij uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) via de aanvullende zorgverzekering vergoed worden.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door verzekeraars, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie SCAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de SCAG Ledenadministratie aanvragen. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie is vermeld.

Datum:

Plaats:

Naam cliënt:

Handtekening cliënt:

Naam therapeut(en)

Handtekening therapeut(en)

Share This