Behandelovereenkomst

Beste L.s.

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet Wkggz van kracht geworden. Dat betekent o.a. dat je als zorgverlener de wettelijke plicht hebt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en dat je lid bent van een erkende klachtencommissie. Daarnaast zijn er richtlijnen over je informatieplicht en de inhoud van de behandelovereenkomst. Daarom hebben we voor de oplossing gekozen om alle relevante en verplichte informatie in onderstaande behandelovereenkomst op te nemen.

Behandelovereenkomst

 

Therapeut: Gerard van Knijff

Praktijk voor psychotherapie.

Grimaldihof 14

3329 BA Dordrecht

NAP-code NAP-577

NVAGT lid

RBCZ-code 901016R

AGB-code 029828

Praktijk code AGB 90-(0) 08801

 

Naam client:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Email:

Datum van de overeenkomst:

 

 • De therapeut is gehouden aan de RBCZ-, NAP- en NVAGT-beroepscodes.
 • De therapeut stelt de belangen van de client centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als client daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • De therapeut dient de client te informeren als tijdens de therapie gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden 5 jaar bewaard na opnamedatum.
 • De client geeft toestemming om vooraf, tijdens of na de therapie bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:
  • Huisarts:wel/geen toestemming
  • Specialist:wel/geen toestemming
  • Ouders:wel/geen toestemming
  • Collega-therapeutenwel/geen toestemming

 

Afspraken therapie

 • Gezien de vertrouwelijke sfeer stel ik voor om elkaar tijdens de sessies met de voornaam en met jij en jou aan te spreken..
 • Tijdens de eerste sessies maken wij een contract met elkaar over wat je wilt bereiken met de therapie. Vervolgens evalueren we regelmatig wat je voor jezelf hebt bereikt.
 • Besluit je om met de therapie te stoppen, dan vraag ik je om dat tenminste 1 zitting van tevoren aan te kondigen, zodat we wederzijds tot een goede afronding kunnen komen. Ook goed afscheid kunnen nemen, is soms een hele kunst.
 • Mocht je een partner, gezin of familie hebben, dan kan het voorkomen dat er behoefte ontstaat om samen met je partner, gezin of familie aan een thema te werken. Dat is altijd mogelijk. Bij relatietherapie is het ook mogelijk om een individuele afspraak met beide of met een therapeut te maken. Afhankelijk van jullie wensen van dat moment kan de inhoud van die sessie wel of niet met de ander gedeeld worden.
 • Van elke sessie ontvang je minimaal 1 dag voor de volgende sessie een verslag per email.

 

Tarieven per 1 januari 2018

 • Woensdagmiddag 13.00 – 17.00 uur en donderdag 08.00 – 17.00 uur.  € 92,50 per uur
 • Dinsdag-, woensdag- en donderdagavond 19.30 – 22.00 uur.€ 130,00 per uur
 • Sessies duren minimaal 1 uur. Elke 15 minuten langer wordt in rekening gebracht.
 • Sessies mogen minimaal 24 uur van tevoren worden geannuleerd.
 • Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een sessieduur van minimaal 1 uur en inclusief supervisie, intervisie, het schrijven van het sessieverslag, waarvan je altijd een kopie via e-mail of post kunt ontvangen, eventueel overleg met huisarts en alle andere normale administratieve werkzaamheden. Verder wordt er minimaal een half uur tijd tussen de verschillende sessies gepland, opdat het afronden van een sessie niet door de secondewijzer wordt gedirigeerd. Tevens biedt dat voldoende ruimte voor de voorbereiding op een volgende sessie.
 • De kosten van de therapie dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 • Exclusief retraite weekend in Zeeland (2 therapeuten) Prijs op aanvraag, kan mede afhankelijk zijn van het aantal deelnemers . Vrijdagmiddag tot en met zondagmorgen. Prijzen zijn inclusief overnachting, ontbijt en diner (exclusief drank) . Per persoon zijn er 5 individuele sessies die in de aanvullende zorgverzekering gedeclareerd kunnen worden. Er is ruimte om samen of individueel uit te waaien op het strand of in de directe omgeving. Betaling vooraf.
 • Exclusief retraite week in Frankrijk (2 therapeuten) Prijs op aanvraag en kan mede afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. Locatie is in de buurt van Bergerac dat goed per vliegtuig te bereiken is. Periode 27 juli – 17 augustus.  Wandel, fiets, golf, etc. mogelijkheden te over in de directe omgeving om samen of individueel rust in te bouwen. Ingeval van vliegtuig worden jullie van het vliegveld afgehaald en weer terug gebracht. Prijs is inclusief overnachtingen in een Gites of Chambres d”hotes, ontbijt en diner. Per persoon zijn er 10 individuele sessies die in de aanvullende zorgverzekering gedeclareerd kunnen worden. De begeleiding start vrijdagmiddag en stopt donderdagavond. Betaling vooraf.

 

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek bij uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) via de aanvullende zorgverzekering vergoed worden.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf.

 

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door verzekeraars, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie SCAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de SCAG Ledenadministratie aanvragen. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie is vermeld.

 

 

Datum:

 

 

Plaats:

 

Naam client:

Handtekening client:

 

 

 

Naam therapeut(en)

Handtekening therapeut(en)

 

 

Share This